Stort behov for bor til majs i det tørre vejr

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Majsen er i år meget udsat for specielt bormangel på grund af det tørre vejr. Forsøg med mikronæringsstoffer til majs har i 2014-2017 vist merudbytter (ikke signifikante) for tilførsel af mangan og bor.

Bor

Majsen er i år meget udsat for bormangel på grund af det tørre vejr. Behovet for tilførsel af bor er størst på løs og tør sandjord med et højt reaktionstal. Optræder disse forhold, kan man forsikre sig mod bormangel ved udsprøjtning af borholdige midler.

1,0-2,0 liter YaraVita Bortrac 150 eller Biobor 150 pr. ha udsprøjtes normalt, når majsen har 8 blade, men på grund af det tørre vejr kan en tidligere udsprøjtning være aktuel. Midlerne kan tages med ved sidste ukrudtssprøjtning. Hvis det tørre vejr fortsætter, gentages behandlingen 3 uger efter første behandling.

Majs optager godt 100 gram bor pr. ha. Det svarer til den mængde, som tilføres med 40 ton kvæggylle pr. ha, men i løs jord under tørre forhold iltes bor og bliver utilgængelig for planterne.

Bor til majs er afprøvet i landsforsøg gennem årene. Generelt er der ikke opnået signifikante merudbytter i hovedparten af de landsforsøg, der er gennemført gennem årene, men der ses enkeltforsøg i år med tørre forhold med betydelige merudbytter.

Læs om bor i denne dyrkningsvejledning.

Mangan

Vejrforholdene gør, at der også er risiko for manganmangel i 2018. Majs betragtes dog som værende tolerant overfor manganmangel. Forsøgsresultater med mangan til majs er svingende og viser ikke signifikante merudbytter. På risikoarealer, det vil sige marker med højt reaktionstal i forhold til jordtypen og tør, løs jord, kan man forsikre sig mod manganmangel med én eller flere behandlinger med et manganmiddel. Flere behandlinger er navnlig nødvendigt under tørre forhold som i år. Læs om mangan i denne Dyrkningsvejledning.

Planteanalyser

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt majsen er tilstrækkeligt forsynet med mangan, bor eller andre næringsstoffer, kan planteanalyser bidrage til at be- eller afkræfte tvivlen. Planteavlskonsulenten kan bistå med dette.

Blanding af bormidler med ukrudtsmidler fremgår af PlanteNyt Blanding af bor-produkter med ukrudtsmidler til majs. Med dagtemperaturer over 25 grader skal der sprøjtes om natten for at minimere risikoen for svidning.

En oversigt over mikronæringsstoffer velegnet til udsprøjtning fremgår af PlanteNyt Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.