Overholder din handelsgødning deklarationen

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Hvordan tjekker man, om indholdet af næringsstoffer i handelsgødning overholder deklarationen?

Kontrol af handelsgødning

Hvis en analyse skal anvendes i en erstatningsopgørelse ved et underindhold, skal prøveudtagning og analyselaboratorium normalt være aftalt med leverandøren.

I visse tilfælde kan der opstå tvivl om, hvorvidt den købte og evt. anvendte handelsgødning lever op til det deklarerede indhold af næringsstoffer. Det gælder f.eks. ved manglende effekt i marken.
NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med indholdet af næringsstoffer i handelsgødning og udtager hvert år ca. 200 kontrolprøver af handelsgødning. Generelt lever langt de fleste prøver op til deklarationen. Rapporter over kontrolresultater ses her.

Hvis man på den enkelte bedrift ønsker foretaget en kontrolanalyse, kan man selv udtage en prøve på 2-300 gram af handelsgødningen og sende den til et laboratorium. Hvis resultatet af prøven som følge af et underindhold af næringsstoffer senere skal anvendes i en form for erstatningskrav mod leverandøren, skal prøveudtagning og analyselaboratorium normalt aftales med leverandøren, så der ikke opstår tvivl om, at prøven stammer fra det pågældende leverede parti.

Kravet til prøvetagning ved den officielle kontrol er beskrevet i bilag 4 til gødningsforordningen.

I praksis kan prøveudtagningen ske med en graveske eller lignende med flad bund. I forordningen fremgår det, at der skal tages minimum 7 delprøver forskellige steder i partiet ved partier op til 2,5 ton og 40 delprøver ved partier over 80 ton. Ved emballerede gødninger tages ved f.eks. under 5 sække en delprøve i hver sæk. I store partier udtages prøver af mindst 20 sække. Hvis samleprøven, der fås ved at sammenblande de enkelte delprøver, udgør mere end 0,5 kg, neddeles samleprøven. Specielt hvis det er en mekanisk blandet gødning, skal dette ske med stor omhyggelighed, så afblanding undgås. Først blandes bruttosamleprøven så godt som muligt. Derefter opdeles bruttoprøven i mindst 4 delprøver. Derefter fremsendes en nettodelprøve til indsendelse ved at udtage et lille kvantum for hver af de fire delprøver skiftevis minimum 4 gange.

Prøven emballeres i en kraftig plasticpose til indsendelse. Hvis det er aftalt med firmaet, at prøven skal have retslig virkning fremstilles 3 nettoprøver, hvoraf én indsendes og hver af parterne får en kopiprøve.

Analyselaboratorium

For officielle kontrolanalyser af handelsgødninger findes der EU-anerkendte analysevejledninger, som skal overholdes. Hvis man selv vil foretage kontrolprøve af handelsgødning bør man sikre sig, at laboratoriet analyserer efter disse forskrifter. Ved officielle kontrolprøver skal laboratoriet være godkendt hertil. I Danmark analyseres de officielle prøver på Fødevarestyrelsens laboratorium.

Der kan henvises til følgende laboratorier:
Agrolab

Dr.-Hell-Straße 6, 24107 Kiel, Tyskland
Tlf.: +49 (0)431 1228-0
Fax: +49 (0)431 1228-498
Mail: zentrale@lufa-itl.de
http://www.agrolab.eu

Laboratoriet er akkrediteret til analysen og gennemfører mange analyser af handelsgødning på det tyske marked.

Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsens laboratorium udfører analyser i forbindelse med den officielle kontrol af handelsgødning. Fødevarestyrelsen har oplyst, at de også gerne analyserer prøver fra landmænd, men kan ikke oplyse nogen fast pris.

Vi foreslår derfor, at laboratoriet kontaktes, hvis man er interesseret i at anvende dem til at gennemføre analyser.

Kontakt Julia Roman Møller,
Tlf: 7227 5443
Mail: jurom@fvst.dk

OKlab
Ærøvej 1 E, 8800 Viborg
Tlf: 8662 1019

Laboratoriet er ikke akkrediteret til analysen, men udfører den.

Priserne varierer efter hvilke næringsstoffer der ønskes analyseret for, samt detaljegraden, eksempelvis om kvælstof skal specificeres i ammonium, nitrat m.m. Prisniveauet for en NPK-analyse er lidt under 2.000 kr. pr. stk., mens total-kvælstof alene er 400-800 kr. pr. stk.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.