Skal 3. tildeling til vinterhvede gives i det tørre vejr

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Selvom det er tørt, og der er udsigt til endnu en uges tørt vejr, kan der forventes effekt af 3. tildeling af kvælstof til vinterhvede

De seneste ugers tørre vejr, samt udsigt til tørt vejr mindst en uge frem, rejser spørgsmålet, om en planlagt 3. tildeling af kvælstof til vinterhvede skal foretages, fordi effekten af gødningen vil komme for sent?

6 forsøg gennemført af Yara i Sverige i 2017 har vist effekt af færdiggødskning med 60 kg kvælstof i vinterhvede på forskellige stadier. Efter stadie 30 er gødningen givet i kalksalpeter. Resultaterne viser, at effekten af kvælstof falder fra stadie 37, men selv i stadie 69 er der opnået et merudbytte på 5 hkg pr. ha for tildeling af 60 kg kvælstof pr. ha (se figur).

Det må derfor forventes, at der vil være en tilstrækkelig effekt af på nuværende tidspunkt (sidst i maj) at foretage den planlagte 3. tildeling, hvis den endnu ikke er foretaget. Hvis afgrøden allerede nu er meget tørkeskadet bør den undlades.

I danske landsforsøg har vi ikke målt forskel i effekten af traditionel ammoniumnitrat og kalksalpeter ved sen tilførsel i vinterhvede. På nuværende tidspunkt vil det derfor være forsvarligt at anvende ammoniumnitrat.

Figur 1. Resultatet af svenske for med forskellige tidspunkter for kvælstoftilførsel til vinterhvede. Kilde: Ingemar Gruvaeus, Yara, Sverige

 

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.