Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og strategisk tilpasning

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at understøtte en økonomisk optimal produktion af kælvekvier. Projektmålet er at forsyne mælkeproducenten og dennes rådgivere med værktøjer og materiale, der understøtter produktionen af et passende antal højkvalitets kvier samt en evaluering heraf.

Via litteraturstudie, analyser og praktiske undersøgelser udvikles materiale til fejlfinding indenfor sundhed, ernæring og management for kalve, ungdyr, løbekvier og kælvekvier. Eksisterende udskrifter og værktøjer i DMS Dyreregistrering (DMS) evalueres, og der beskrives elementer, der dækker indtastning af målsætninger og vejeresultater, enkeltdyrslister til daglig styring og analyseudskrifter til evaluering af kvieproduktionen.

Projektet skal give den enkelte mælkeproducent det fornødne beslutningsgrundlag til at producere et for hans besætning økonomisk optimalt antal højkvalitets kælvekvier. Det forventes, at den ufrivillige udsætning af kvier reduceres med 10 pct. og, som afledt effekt, den ufrivillige udsætning af 1. kalvs køer med 10 pct.

Dagsorden til styregruppemøde
Styregruppemøde - status og leverancer
Faglig beskrivelse af konkrete tiltag Kælvekvie
Faglig beskrivelse af konkrete tiltag Nyfødt til 2 mdr.
Faglig beskrivelse af konkrete tiltag 2 mdr. til kønsmodenhed
Faglig beskrivelse af konkrete tiltag Løbekvie
Faglig beskrivelse af konkrete tiltag 1.kalvs 0-150 dage
Eksempel på hvordan man kan kombinere faglig hjælpeguide med eksisterende Digitale Handlingsplaner, så brugeren får nemmere ved at udpege konkrete tiltag inden for kvieproduktion og få det ud på staldgangen og virke
Elementerne i analyseudskriften 'Kvier - vægt og højde' er visualiseret i dokumentet, som støtte til den faglige kravspecifikation
Prototypebeskrivelse af Kviebarometret&faglig guide til handlingsplaner
Eksempler på indhold i kort til tavlemøde
Elementerne i analyseudskriften 'Kvier - produktion' er visualiseret i dokumentet, som støtte til den faglige kravspecifikation
Opsummering af intern test til justering af prototype på faglig guide til handlingsplaner
Faglig kravspecifikation på analyseudskriften 'Kvier - produktion', med definition af afgrænsninger på dyr og perioder
Faglig kravspecifikation på analyseudskriften 'Kvier - vægt og højde', med definition af afgrænsninger på dyr og perioder
Præsentation af udkast til analyseudskriften 'Kvier - vægt og højde' for kvægkonsulenterne, der indgår i DMS-Team