Oplandsproces

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med den nye konsulentordning er at sikre, at kvælstofreduktionen nås gennem en lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre interessenter. 

Det er målet, at denne dialog, understøttet af de nye konsulenter, medfører etablering af frivillige miljøindsatser på landbrugsejendomme over hele landet.

Link til projektets egen hjemmeside

Hvis der findes spor af fortidsminder ved jordarbejde.
SEGES har lavet en landsdækkende analyse af potentialet for at etablere minivådområder med tilskud. Resultatet kan ses på Landmand.dk.
En stor del af de udfordringer, som landmænd og oplandskonsulenter oplevede i 2018-ordningen, ser nu ud til at blive fjernet. Fremover udbetales et forskud på 50 % af tilskudsbeløbet, og der indføres standardpriser for etablering af et minivådområde.
Ændring i praksis fra 1. maj 2018
Denne evalueringsrapport er udarbejdet ved afslutningen af andet projektår (2018) af LM Bæredygtig Rådgivning v/ Mads Lægdsgaard Madsen.
En ny service på landmand.dk viser landmænd, om det er relevant at placere minivådområder på deres ejendom og i hvilke marker.