Nutrients for higher yield, NUTHY

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at optimere næringsstofforsyningen, så de økologiske markudbytter kommer tættere på det potentiale, som er til stede, men ikke udnyttet.

Vi vil identificere ubalancer i opfyldelse af planternes behov for næringsstoffer (N, P, K og S) under hensyntagen til sædskifte, jordtype og udbytteniveau. Herunder ønsker vi at forbedre intern recirkulering i sædskiftet, så næringsstofferne flyttes hen, hvor der er brug for dem ved hjælp af stærke efterafgrøder, og via biogasanlæg, hvor afgasset plantemateriale recirkuleres. Vi ønsker at identificere alternative næringsstofkilder med udgangspunkt i egnede restprodukter med sandsynlighed for godkendelse til økologisk brug. Desuden skal der udvikles nye koncepter for faglig rådgivning og formidling tilpasset individuelle behov, som bidrager til mere effektiv implementering af viden i praksis. Der arbejdes med alle led i videnskæden - fra forskning til landmand. Der skabes dialog om, hvad centrale problemstillinger i forskning er, hvordan forskning formidles som rådgivning og ikke mindst, hvad der får landmanden til at ændre adfærd.

Afsnit i Oversigt over Landsforsøgene 2018 s. 253-255.
Annonce i Økologi – Inspiration til Jordbruget nr. 4, maj 2018. Markvandringer sommeren 2018.
Nye koncepter for inkluderende rådgivning i økologisk planteavl.
En interview-undersøgelse om konsulenters erfaringer med værktøjet
Oversigt over forsøgsplan og enkelforsøgsresultater - 2018.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Første års undersøgelser i økologisk vårbyg viser at kvælstof er udbyttebegrænsende, at koncentrationen af svovl i bladprøver er kritisk lav, og at magnesium også optræder i lave koncentrationer i mange marker.