Merværdi med multispektrale dronebilleder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at forbedre landmandens muligheder for effektivt og præcist at monitere og vurdere afgrødevæksten indenfor marken og sammenligne mellem marker ved brug af multispektrale målinger med satellitter, droner eller jordbårne sensorer. Ved at lade en drone med et multispektralt kamera overflyve sorts- og gødningsforsøg vil projektet bl.a. skaffe bedre viden om forskellige sorters vækstrytmer, skaffe bedre grundlag for at forudsige kvælstofbehov samt det potentielle høstudbytte beskrevet via multispektrale billeder. En forbedret viden om, hvordan man kan drage nytte af multispektrale billeder til at vurdere tilstanden af afgrøderne, kan bruges til at effektivisere den agronomiske praksis. Det vil for landmanden betyde tidsmæssige og økonomiske besparelser samt give mulighed for f.eks. at finde problemområder i marken og graduere gødningstildelingen efter afgrødens vækstrytme og kvælstofbehov, og derved maksimere udbyttet på en ressourceeffektiv og bæredygtig måde.

2018 var året hvor flere landsforsøg blev overfløjet med drone monteret med et multispektralt kamera.
Her finder du data fra landsforsøgene overfløjet med drone.
Erfaringsnotat om tekniske og faglige specifikationer i forbindelse med indsamling af dronebilleder.
Videoen informerer landmænd om, hvorfor det er interessant at overflyve landsforsøg, med stigende mængder kvælstof, med drone monteret med et multispektralt kamera.
Biomassemålinger med drone bruges i landsforsøgene til at karakterisere hvedesorters forskelle i vækst. Resultaterne af forsøgene skal være med til at danne sortsspecifikke dyrkningsvejledninger.
Brug af drone og multispektrale billeder i danske markforsøg. F.eks. sorts- og gødningsforsøg i vinterhvede.
Videoen illustrerer hvordan landmanden i CropManager kan lave en tildelingsfil ud fra satellitbilleder som omfordeler kvælstof på marken.
Demonstrationsvideo om, hvordan du selv kan lave gradueret tildelingskort for udsæd til dine marker i programmet CropManager.
Videoen informerer landmænd om fremtidige aktiviteter, hvor det undersøges hvorvidt et alternativt plantedække kan erstatte kravet om efterafgrøder. Satellitbillederne tager multispektrale billeder af biomassen på marken.
De vigtigste resultater fra projektet vedr. biomasseindekset NDRE og landsforsøg med stigende mængder kvælstof formidlet kort og præcist til landmænd og konsulenter.
Resultaterne fra overflyvning af gødningsforsøgene i landsforsøgene udgivet i Oversigten over Landsforsøgene 2018.
Delrapport over prædiktion af udbytte ud fra biomassemålinger målt med drone.
I denne video fremlægges de vigtigste resultater fra overflyvningerne i forsøgene med vinterhvede med stigende mængder kvælstof.
Hvedens biomasse var lavere i foråret 2018 end i 2017, men væksten har været meget hurtigere. Ingen af delene er en fordel.
Temadag ved Landboforening SLF, hvor foreløbige resultater fra projektet blev formidlet til landmænd fra egnen.
Program for temadag og workshop hvor resultaterne fra projektet blev præsenteret ved en postersession for landmænd, konsulenter og eksperter.
En belgisk forsker med speciale i at anvende satellitbilleder til at beregne vækstkurver gæstede en SEGES-workshop i midten af december 2018. Referat af indlæg om brugen af vækstkurver i Belgien ud fra satellitbilleder fra workshop.