Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

MultiPlant adresserer den store udfordring i økologisk landbrug, hvor afkoblingen mellem husdyr og planteavl forringer rosbustheden i planteavlssædskifterne.

Artikler fra magasinet kvæg november 2018
Dagen byder på de nyeste resultater fra projekterne BioValue, MultiPlant og SuperGrassPork, der er finansieret af Innovationsfonden og Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram
Dias fra Seminar på Foulum 17. september 2018
Video.