MultiChick

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er, at sikre en stabil og voksende økologisk slagtekyllingeproduktion i Danmark ved at mindske risikoen for, at kyllingerne udvikler ben- og/eller trædepudeproblemer som følge af en høj væksthastighed og høj ammoniakkoncentration i strøelsen.

Projektet sikrer SEGES medfinansiering til at fuldføre WP 2 i GUDP projektet MultiChick vedrørende forbedring af den eksisterende økologiske slagtekyllingeproduktion. På to forskellige økologiske kyllingefarme undersøger vi, hvordan kyllingernes produktivitet, slagtekvalitet, velfærd og anvendelse af udearealerne påvirkes af væksthastigheden og fodring med afskallet havre samt adgang til skovdækkede udearealer. I 2018 skal SEGES færdiggøre og formidle en tværgående analyse af alle forsøgsresultaterne til landmændene. Dette gøres ved Fjerkrækongressen i februar 2018, samt via artikler med nye anbefalinger om økologisk slagtekyllingeproduktion. Derudover fremstilles en videomanual og et faktaark, som definerer og beskriver produktionsmetoder og velfærdsindikatorer hos økologiske slagtekyllinger.

 

I en tid hvor fokus på økologisk slagtefjerkræ stiger, ønsker man afprøve forskellige typer af slagtekyllingeracer, for at finde eventuelt nye og bedre tilpassede racer.
Indlæg august 2018 i Foulum
4 videoer
Slutrapporten danner baggrund for en orientering til GUDP’s bestyrelse samt ICROFS´ be-styrelse om projektets hovedresultater, erfaringer og effekter. Det er derfor vigtigt, at projekt-lederen udfylder alle punkter.