Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og tilskudsfoder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at forbedre mælkeproducenternes indtjening. Det sker ved at udvikle og afprøve en prototype på et værktøj, der kan maksimere restbeløbet (mælk minus foder) i den enkelte besætning ved at optimere foderrationens energi-, aminosyre- og fedtsyreniveau, når priser på mælk og tilskudsfoder svinger kraftigt.

Projektet udvikler og afprøver en prototype på et værktøj, som mælkeproducenter i samarbejde med deres rådgivere kan anvende til at finde det økonomisk optimale niveau af energi og næringsstoffer i rationen med de aktuelle priser på mælk og foder. Ved afprøvningen tilpasses fodringen i forhold til de aktuelle prisrelationer. Data fra afprøvningerne opsamles via registrering af foderforbrug og mælkeydelse. Data fra afprøvningen analyseres med det formål at fastlægge den enkelte besætnings økonomiske optimale foderniveau udtrykt ved en responskurve. Som supplement til afprøvningen i besætningerne gennemføres en validering på eksisterende data. Prototypen på værktøjet udvikles på basis af en model, der er udviklet i et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet. Prototypen vil blive tilpasset løbende gennem projektperioden med de erfaringer, der opsamles, og der udarbejdes en manual til brug af prototypen.

Effekten af projektet er at mælkeproducenterne opnår et højere restbeløb (mælk minus foder) pr. ko, fordi det udviklede værktøj giver mulighed for at optimere input af foder i forhold til aktueller priser på foder og mælk.

Validering af model for økonomisk optimalt foderniveau med data fra FBO besætninger
En analyse af foderkontroldata viser, ikke overraskende, at der ved øget energioptagelse (MJ/ko/dag) kan forventes en øget EKM-ydelse. Stigende kraftfoderandel og fedtsyrerniveau i rationen har også en positiv effekt på EKM-ydelsen
Validering af model for økonomisk optimalt foderniveau i besætninger med store ændringer af foderniveau
Resultat fra statistisk analyse
Resultater fra praksisafprøvning
Vejledning til anvendelse af værktøjet til berening af økonomisk optimalt foderniveau
Effekt af øget energiniveau på fodereffektivtet, produktion & økonomi på besætning 1
Effekt af øget energiniveau på fodereffektivtet, produktion & økonomi på besætning 2
Effekt af øget energiniveau på fodereffektivtet, produktion & økonomi på besætning 3
Effekt af øget energiniveau på fodereffektivtet, produktion & økonomi på besætning 4
Effekt af øget energiniveau på fodereffektivtet, produktion & økonomi på besætning 5
Effekt af øget energiniveau på fodereffektivtet, produktion & økonomi på besætning 6
Sammenligning af værktøjets bud på det økonomisk optimale energiniveau og resultaterne fra otte praksisafprøvninger
Analyse af respons på ændring i energikoncentration på tværs af besætningsafprøvningerne
Excel værktøj til beregning af økonomisk optimalt foderniveau