Kryds, test og vind - Videnoverførsel

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at forbedre dyrevelfærden gennem en avlsmæssig udvikling mod sundere og længere levende køer og således opnå en produktivitetsstigning og forbedret økonomi. 

Projektets formål opnås gennem en mere udbredt anvendelse af systematisk krydsning af malkeracer og anvendelse af genomiske test. De to avlsstrategier virker på hver deres måde. Krydsning ved at udnytte krydsningsfrodighed og genomiske test ved at øge det avlsmæssige niveau af næste generations hundyr. Avlsstrategierne kan anvendes hver for sig eller på samme tid og medvirker begge til en avlsmæssig udvikling mod sundere og længere levende køer.

Gennem formidling af ny viden vil vi synliggøre gevinsten af systematisk krydsning af malkeracer og anvendelse af genomiske test for kvægbrugerne og deres rådgivere.  Vi vil arbejde mod at nedbryde de barrierer, som hindrer udbredelsen. Vi vil samtidig gøre det nemt for kvægbrugeren at afgøre, hvordan han kan anvende strategierne i netop hans besætning. Viden skal formidles aktivt gennem artikler i relevante blade, informationsmateriale og temadage for landmænd og deres rådgivere. 

Projektet formidler primært resultater fra udviklingsprojektet ” Kryds, test og vind – Udvikling”. Desuden demonstreres anvendelse af simuleringsprogrammet SimHerd Crossbred som et redskab til at vise potentialet for krydsning i den enkelte besætning.

Afrapportering af afholdte oplæg om genomisk test i praksis
Artikel om de danske malkeracers økonomiske ligeværdighed. Bragt i magasinet Kvæg september 2018
Indlæg om genomisk test på kvægkongressen 2018 med ca. 80 tilhørere
Oplæg om den praktiske effekt af genomisk test til Kvægkongres 2019
Artikel bragt i Dansk Holstein nr. 1 2019
Kødkvægssæd anvendes primært til de avlsmæssigt ringeste køer i besætningen eller køer, der har svært ved at blive drægtige.
To grupper køer insemineres med kødkvægssæd - de avlsmæssigt ringeste og de køer, der har svært ved at blive drægtige.
Artikel om hvordan racerne klarer sig udfra en produktionsøkonomisk vinkel i økologiske besætninger. Bragt i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 8 - 2018
Folder om anvendelse af genomisk test fra bestilling til testsvar
Folder med information omkring fordele og ulemper ved brug af kødkvægssæd til malkekøer
Der er penge at hente ved systematisk krydsning. Det viser resultater fra SimHerd Crossbred. Der er et plus på bundlinjen uanset krydsningssystem og racevalg. Indregnes de sparede arbejdsomkostninger ved færre kvier, stiger gevinsten pr. årsko endnu mere
Holstein er bedre for ydelse og eksteriør, mens RDM og Jersey er bedst for frugtbarhed og sundhed. Samlet set betyder det, at økonomien er lige god i alle tre kvægracer.
Informationsmateriale om SimHerd Crossbred til avlsrådgivere og dyrlæger
Jerseykrydsninger med storrace er mindre end ren storrace, og dermed giver det også en mindre gødningsmængde. Tidligere er dette ikke blevet tilgodeset i flere sammenhænge. Det har ført til stor frustration hos dem, der krydsede med Jersey eller gerne vil
Folder om de økonomiske effekter af genomisk test
I november 2013 blev X-listen, som rangerer kødkvægstyre anvendt til krydsning med malkekøer, publiceret første gang.
Artikel om den praktiske effekt af genomisk test
Oplæg til avlsrådgivere om de danske malkeracers økonomiske ligeværdighed. Til rådgivermøde hos VikingDanmark 13. august 2018
Oplæg til de deltagende på RDM årsmøde 14. september 2018 om racernes økonomiske ligeværdighed - med fokus på RDM
Rapport
SimHerd Crossbred standardscenarier, som viser fordele og ulemper ved forskellige krydsningsstrategier i forskellige besætninger
Oplæg om genomisk test til rådgivermøde hos VikingDanmark 11. april 2018
Artikel om produktionsresultater for tre-krydskøer - bragt i VikingNyt nr. 1, 2019
Undervisningsmateriale om malkekvægskrydsning målrettet landbrugsskoler og andre interesserede