Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at forbedre økonomien hos økologiske mælkeproducenter ved at sikre højere udbytte og proteinudbytte i kløvergræs dyrket på de økologiske ejendomme. Mange økologiske mælkeproducenter føler sig presset på økonomien, og flere begrunder det med for lave markudbytter. Projektet vil bidrage til, at økologiske mælkeproducenter kan øge egenproduktionen af protein på bedriften ved at forbedre proteinindholdet i kløvergræs. Målet med projektet er at finde og forædle sorter af kløver, der har en tidligere vækst i foråret, således at kløveren kan bidrage med mere protein i første slæt, som derved får en højere værdi som foder. I projektet vil forskel i hvid- og rødkløversorters tidlighed i foråret blive undersøgt under økologiske dyrkningsforhold. Der fokuseres på betydningen af tidlighed for udbytte og proteinindhold. Denne viden kan landmanden anvende i forbindelse med sortsvalg indenfor kløver, og den vil blive brugt i det forædlingsprogram for hvidkløver, som påbegyndes i projektet. Forædlingsprogrammet vil resultere i nye sorter med tidlig forårsvækst 4 år efter projektperioden ophør. I det eksisterende forædlingsprogram for hvidkløver vil ca. 4.500 enkeltplanter blive vurderet i forhold til deres tidlighed, og de vil danne grundlag for den videre forædling.

Indholdet i SEGES indsats i projektet er på to lokaliteter at undersøge sortsforskelle i 18 hvid- og 18 rødkløversorter, hvad angår tidlig forårsvækst og dennes betydning for udbytte og kvalitet af 1. slæt.

Præsentation fra Plantekongres 2018
Artikel på landbrugsinfo. Der er sortsforskelle i hvidkløvers tidlige forårsvækst, og den tidlige forårsvækst er nu et nyt forædlingsmål i DLFs hvidkløverforædling.