Innovation af stalde

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at sikre landmænd og andre interessenter viden om nye innovative konstruktioner, materialer, teknologier m.m. indenfor landbrugsbyggeri, så der både på kort og langt sigt kan bygges konkurrencedygtige stalde. Der gennemføres en undersøgelse af bygningskonstruktioner til slagtesvineproduktion, hvor der sættes fokus på omkostningerne, således at rentabiliteten af konstruktionerne kan vurderes. Der afprøves ny robotteknologi til rengøring af staldgulve i malkekvægstalde. Endvidere udarbejdes et katalog over de langsigtede indsatsområder for fremtidens innovative staldbyggeri. Det gøres ved at inddrage innovative landmænd, byggevirksomheder, rådgivere, forskere og andre interessenter i arbejdet med at komme med forslag og idéer til nye fremtidssikre løsninger til staldbyggeri. Samlet set vil projektet medvirke til at fremtidssikre byggeriet af nye stalde samtidig med, at landmanden får et overblik over fremtidssikre staldbygninger.

Nye staldtyper som rundbuestalde og Letstalde er oppe i tiden. Denne artikel behandler en økonomisk sammenligning af fire staldtyper.
Rentabiliteten i slagtesvineproduktionen kan ikke forsvare dyre staldinvesteringer. Nye staldtyper som rundbuestalde og letstalde er oppe i tiden. Dette notat behandler en økonomisk sammenligning af fire staldtyper.
På mødet var der blandt andet fokus på projekter 2019, nyt fra byggeudvalget og BR18.
Det nye bygningsreglement trådte i kraft 1. jan. 2018, med en overgangsordning frem til 1. juli 2018. Se ændringerne her.
Seges har i samarbejde med Bente Søgaard, BK NORD A/S gennemgået 19 landbrugsbygninger med fokus på blandt andet fejl og mangler i bygningernes konstruktion og afstivning.
På mødet var der blandt andet valg af formand, aktiviteter 2018 og aktuelle erhvervspolitiske problemstillinger.
På mødet var der blandt andet gennemgang af en skadesag og præsentation af idekatalog om fremtidens staldbyggeri.
På mødet var der blandt andet indlæg om korrosion og krybestrøm samt præsentation af idekatalog om fremtidens staldbyggeri.
Kan sandwichelementer og samlingerne imellem dem holde til grisenes påvirkning, eller skal de beskyttes med en plade?
I mange stalde køres der på spalterne. Kør med omtanke, så revner i spalterne undgås. Læs her hvordan.
En del svine- og malkekvægsbesætninger har oplevet uforklarlige adfærdsændringer eller -mønstre blandt dyrene. Dette kan skyldes uønsket strøm.
FarmTest Kvæg, nr. 111, December 2018
Inspirationskilde til, hvordan fremtidens staldbyggeri kan udformes baseret på trends og forventninger i dag. Der er fokus på investeringsnedbringende stalde på baggrund af alternative konstruktioner og byggematerialer samt nye teknologier.