Plus 20.000 ha hestebønner

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at hæve udbytterne i hestebønner og dermed øge mulighederne for at inddrage hestebønner i sædskiftet. Ved at udvide arealet med hestebønner med 20.000 ha. pr. år reduceres problemerne med resi-stent ukrudt og sædskifterelaterede sygdomme i kornrige sædskifter, samtidig med at behovet for at importere protein falder. Samtidig sikres, at landmænd og samfund får det fulde udbytte af den store forsknings- og udviklingsmæssige satsning, der gennemføres for at udvikle nye sorter af hestebønner, som er forædlet under danske dyrkningsbetingelser.I projektet inddrages lokale planteavlskonsulenter for at monitere og udvikle dyrkningen af hestebønner på bedriftsniveau ved dels at monitere dyrkningen af hestebønner hos et antal landmænd, dels ved at afprøve landmænds og konsulenters ideer og demonstrere effekter af ændret indsats i marken via simple markafprøvninger (OnFarm forsøg). Derudover gennemføres markforsøg med bekæmpelse af ukrudt og skadedyr.

Ved hyppig dyrkning af hestebønner/ærter bliver der problemer med sædskiftesygdomme i hestebønner
Sådybden er meget vigtig for udbyttet i hestebønner. SEGES og Sagro er med to landmænd i marken for at vurdere sådybden. For den ene landmand, Otto Lund, var det første år med hestebønner, og han lægger hårdt fra land med 30 ha.
Trods meget ringe udbytter i 2018 er hestebønneavlerne ved godt mod og fortsætter med den proteinrige afgrøde.
Nye tal viser en stigning på mere end 50 pct. i arealet med hestebønner fra 2017 til 2018.
Nye tal viser en stigning på mere end 50% i hektar med hestebønner fra 2017 til 2018. Det er især svine- og kvægproducenter, som ønsker et hjemmedyrket foder, der tilvælger hestebønnerne
Projektets formål er at hæve udbytterne i hestebønner og dermed øge mulighederne for at inddrage hestebønner i sædskiftet.
Landmand Torben Nørgård og konsulent Casper Andersen er i marken for at lægge strategi for et OnFarm-forsøg. Se her, hvad de når frem til.
Der er anlagt 6 forsøg hvoraf kun 1 har givet brugbare resultater med: Forskellige strategier for svampebekæmpelse i hestebønner
Ved toastning af hestebønner får du først og fremmest en effektiv tørring og dermed konservering. Læs her, hvordan du gør.
I år med megen nedbør er du nødt til at tørre hestebønnerne. Læs her om de forskellige teknikker.
Der er anlagt 6 forsøg hvoraf de 3 har givet brugbare resultater med: Strategi for ukrudtsbekæmpelse i hestebønner