Hæv udbyttet i vinterraps

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at hæve udbytterne ved dyrkning af vinterraps markant for at styrke landmændenes økonomiske resultat og samtidig sikre en ressourceeffektiv udnyttelse af alle indsatsfaktorer i dyrkningen af vinterraps. I projektet analyseres sammenhænge mellem dyrkningsindsatsen og de økonomiske resultater af vinterrapsdyrkningen hos danske landmænd. Der fokuseres på de kritiske faser: Etablering, overvintring, gødskningsstrategi samt håndtering af skadedyr og svampe. I analyserne af dyrkningen indgår variationen i udbytter inden for og mellem vinterrapsmarker, derudover sammenholdes observationer og data direkte fra marken med data, der kan indsamles fra eksempelvis satellitter. Der suppleres med resultater af markforsøg med etablering og dyrkning af vinterraps. Projektet er planlagt som et treårigt projekt, hvor indsatsområderne tilpasses ud fra de i projektet indsamlede erfaringer og forsøgsresultater.

Rapsens udvikling i 2018 afviger stærkt fra udviklingen i 2017. Satellitten ”ser” for eksempel, at afgrøden havde en hård start i 2017, og at blomstringen er startet 10 dage senere i 2018, men afsluttet på samme tid som i 2017.
Mange landmænd glæder sig lige nu over de rogtig gode såbede, som kombinationen af passende nedbør ovenpå den ekstremt tørre sommer giver mulighed for at lave. Vi er med i Østjylland, hvor Jens Vithen sår vinterraps.
Ensartede vinterrapsmarker kan høstes direkte, mens mere uensartede marker med fordel kan nedvisnes eller skårlægges. Høstmetoden kan besluttes på skårlægningstidspunktet, når afgrøden har et guligt skær
Indlæg fra Plantekongres 2019
Der er gennemført 4 ud af 5 anlagte forsøg med: Kvælstofstrategi om efteråret
Oversigt over forsøg i projekt 3835: Hæv udbyttet i vinterraps i 2018.
Bilag 1 til rapport om at hæve udbyttet i vinterraps.
Der er gennemført 5 ud af 6 anlagte forsøg med: Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder ved sen såning
Der er gennemført 3 forsøg med: Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring
En del rapsmarker bærer præg af dårlig etablering I 2017. Se, hvordan du tjekker markerne og hør, hvad du skal have med i overvejelserne, inden du beslutter, om marken skal sås om.
Der bør vælges vinterrapssorter, som har givet et højt og stabilt udbytte igennem flere års forsøg til hovedparten af vinterrapsarealet. Men det er også værd at prøve nogle af de nye spændende sorter
Præsentation fra Plantekongres 2018
Der er gennemført 5 forsøg med: Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps
Der er gennemført 3 ud af 5 anlagte forsøg med: Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder ved tidlig såning
Indlæg fra Plantekongres 2019
Rapport over registreringer i vinterrapsmarker 2018 inkl. økonomiberegninger.