Optimal og bæredygtig grovfoderproduktion

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at give en lønsom og bæredygtig vækst såvel økonomisk som miljømæssigt på økologiske og konventionelle kvægbedrifter ved at udvikle en optimal produktion og udnyttelse af grovfoder.
I kløvergræs udføres forsøg med kvælstofgødskning, etablering, nye kløvergræsblandingers persistens og tiltag til sikring af god overvintring. Beslutningsstøtteværktøjer for slæt- og afgræsningsgræs samt modeller for fotobaseret bælgplanteandel og udbytte udvikles. I majs gennemføres markforsøg med placeret gylle, typer og mængder af startgødning, etablering af efterafgrøder samt høsttidspunkt i nye typer af majssorter. Værktøjer til svampebekæmpelse, sortsvalg og høst af majs videreudvikles. Der udvikles kalibreringer til at analysere tørstofindhold og foderværdi i kløvergræs på NIR-instrumenter monteret på finsnittere. Desuden udvikles kalibreringer til analyse af fiberfordøjeligheden i majshelsæd på NIR-instrumenter i laboratorier. Der er fokus på løbende formidling af projektets resultater.

Undersøgelsen præsenterer en ny metode til bestemmelse af fordøjeligheden af frisk majshelsæd
Afrapportering af forsøg med såteknik til etablering af kløvergræs, slættidspunkt, stubhøjde og kaliumtilførsel i typeblandinger, køreskade ved gylleudbringning, slætstrategi i nye slætblandinger.
Med jordbearbejdning om foråret er der, med placering af gylle og uden startgødning, høstet 13 og 11 afgrødeenheder mere pr. ha i forhold til traditionel dyrket majs henholdsvis med og uden startgødning.
SEGES undersøger NIR på finsnittere: kan man måle tørstof med tilstrækkelig præcision allerede mens der høstes – de første resultater tyder på, at noget udstyr kan.
I to forsøg præget af tørken er energikoncentrationen og fordøjeligheden af cellevæggene (FK NDF) ikke påvirket negativt i fire til seks uger omkring det normale høsttidspunkt.
Valideringen af Krone NIR viste, at NIR løsningen havde så lav præcision, at den vurderes som uegnet til bestemmelse af tørstof i frisk græs og frisk helsæd under høst.
Majsprognoserne er videreudviklet og implementeret i beslutningsstøtteværktøjet CropManager. Hermed sparer brugeren indtastning af grundoplysninger, da programmet har lagret de fleste informationer i forvejen
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Vælg kun majssorter, som er afprøvet mindst to år i landsforsøgene.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Præsentation fra Plantekongres 2018.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Forsøgene har vist, at majs med placeret gylle og uden startgødning giver et større udbytte end traditionel dyrket majs med startgødning. Udbyttet øges yderligere, hvis der både placeres gylle og startgødning.
Notat
Notat
Indlæg på Kvægkongres 2019
Rapport af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Forfattere: Mathias N. Andersen, Jørgen Eriksen og Karen Søgaard.
Du kan også se sandsynligheden for at sorterne kan modne i dit område og resultater fra sortsforsøgene.
Registreringer i majsmarker med efterafgrøde bekræfter tidligere års forsøg: Radrensning med trykhjul giver en mere sikker etablering af efterafgrøder i majs end bredspredning af frøene. Oversigt over landsforsøgene 2018. v/ Martin Mikkelsen
Forsøgene har vist at startgødning skal placeret 5 cm under og 5 cm ved siden af frøene og at det er placeret fosfor og ikke placeret kvælstof, som har effekt som startgødning.
Undersøgelse bekræfter, at der er et lovende potentiale for øget præcision af udbyttemåling gennem anvendelse af in-line NIR på finsnittere.
Notat