Future Cropping

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med Future Cropping partnerskabet er at udnytte præcisionsjordbrug og nye digitale løsninger til at forbedre planteavlerens økonomi, gennem øgede afgrødeudbytter og -kvalitet, samtidig med at miljøpåvirkningen reduceres.Projektet er et såkaldt INNO+ samfundspartnerskab under Innovationsfonden med deltagelse af universiteter og virksomheder, hvor data fra sensorstyrede markredskaber og traktorens computer samt markens dyrkningshistorie, dronefoto m.m. skal integreres med andre data fra databaser for, at kunne udvikle nye løsninger til præcisionsdyrkning. SEGES deltager med landbrugsfaglig viden på højt niveau i innovations- og forsøgsaktiviteterne inden for intelligent jordbearbejdning og gødskning, afgrødemonitering og differentieret kvælstofudnyttelse for at sikre, at partnerskabets aktiviteter målrettes planteavlerens reelle behov, og hurtigt kan tages i brug. Som eksempel kan nævnes den faglige viden bag beslutningsstøtteprogrammet Biomasse Benchmark i Crop Manager platformen.

Magasinet MARK bragte i juli 2018 denne artikel fra Future Cropping-projektet. Forfatter er Kathrine Hauge Madsen og Mette Langgaard Jensen, SEGES.
SEGES har udviklet første generation af en model for graduering af udsædsmængden, udgangspunktet er den foregående afgrødes udvikling lige efter såning
Vi vil gerne høre hvilke teknikker du anvender til planteværnsopgaver i din markdrift. Deltag i undersøgelsen på linket herunder. Blandt besvarelserne trækkes der lod om vin og chokolade.
Kombinationen af jordens egnethed til bearbejdnings- og færdsel er afgørende for, hvornår jorden er parat til en given markoperation.
Ud fra satellitmålinger af afgrødemasse i efteråret 2017 har SEGES udarbejdet forslag til graduerede tildelingskort for kvælstof til 1. tildeling i marts.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Future Croppings styregruppeformand åbnede workshoppen om præcisionsjordbrug og digitalisering den 11. december 2018 i Horsens. Se præsentationen.
Bidrager de nye teknologier egentlig til landmandens bundlinie? Vi spørger tre landmænd med erfaring i præcisionsjordbrug.
Resultater af markforsøg i Oversigten over Landsforsøg 2018
Dokumentet indeholder de opnåede besvarelser af spørgeskemaundersøgelse gennemført december 2018.