Farmtest: Forbedret jordfrugtbarhed ved maskinløsninger til pløjefri såning om foråret

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med FarmTesten er at sammenligne de udvalgte teknikker, som er til rådighed til terminering af vækst i overvintrende efterafgrøder, sådan at der efter behandling kan sås en vårafgrøde uden pløjning. Pløjefri landbrug kan forbedre jordfrugtbarheden og samtidig vil mindre forbrug af fossilt brændstof betyde mindre klimapåvirkning.

Først analyseres problematikken, og der evalueres på maskinløsninger, som er til rådighed i Danmark. Der udvælges relevante løsninger til afprøvning i en mark hos en økologisk kvægbruger. Foråret 2018 bruges de 4-5 forskellige løsninger, og der bruges pløjning som reference. Der etableres majs, og registrering af biologiske og fysiske parametre startes. Registreringerne fortsætter i løbet af sommeren og efteråret, og majshøst registreres. I begyndelsen af sommeren arrangeres en markvandring, hvor teknik og de første synlige resultater fremvises og kommenteres. Efterfølgende udarbejdes resultaterne, og de afrapporteres som rapport og notat/artikel. Der inddrages økonomisk ekspertise til opgørelsen af bruttoresultat.

Markdemo den 25. juni 2018, Rask Mølle.
Afsluttende Notat
I 2018 har SEGES Økologi Innovation arbejdet med reduceret jordbearbejdning i den økologiske produktion.