Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønnesorter

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet FABARES er at understøtte den positive udvikling i økologisk jordbrug mod en større dansk forsyning med protein ved at fremme dyrkning af hestebønner, gennem øget kendskab til sorterne og forædling af nye sorter.

FABARES vil demonstrere, i hvor stor grad landmanden kan minimere sin risiko gennem valg af sorter, som er mere tolerante overfor bladlus- og svampesygdomme. I demonstrationerne dyrkes sorter fra Nordvest- og Centraleuropa. Demonstrationerne gennemføres under de mest gunstige forhold for netop bladlus - og svampeangreb. Herved vil forskel i tolerance blive udtrykt fuldt ud. Produktet af projektets forædling er nye hestebønnelinjer og -populationer med forbedret sygdomsresistens og dyrkningsegenskaber. Populationerne er en ny forædlingsform indenfor hestebønneforædling, som forventes at øge stabiliteten ved økologisk dyrkning. Desuden bidrages der med ensartede linjer, som er egnede til at sammensætte fremtidens sorter.

Afsnit i Oversigt over Landsforsøgene 2018 s. 257-258.
Annonce i Økologi – Inspiration til Jordbruget nr. 4, maj 2018. Markvandringer sommeren 2018.
Bilag ved Markvandring den 20. juni 2018, Hellevad.
I valg af sort skal man ud over udbytte vægte, at sorten er sund og tidlig. Resultater fra de seneste fire år viser forskelle sygdomsmodtageligheden i sorter af hestebønner.
Nyt fra de økologiske sortsforsøg