SEGES Innovationsplatform for drænvirkemidler

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Investering i en Innovationsplatform for drænvirkemidler har til formål at skabe en platform til udvikling, test og dokumentation af nye målrettede og omkostningseffektive drænvirkemidler. Udvikling af effektive drænvirkemidler vil bidrage til at forene en bæredygtig produktion med en samtidig opfyldelse af miljømål og dermed forbedre landbrugets rammevilkår. Samtidig skabes grundlaget for et nyt forretningsområde for drænfilterteknologier. En realisering af platformen omfatter: (i) initiere det nødvendige innovationsmiljø indenfor vandrensningsteknologier målrettet landbrugets behov, (ii) etablere en platform til udvikling og test af nye drænvirkemidler, (iii) teste og dokumentere nye drænfilterteknologier, der vil bidrage til udvikling af lokalt tilpassede løsninger (iv) fungere som demonstrations-, og rådgivningsplatform for den målrettede regulering. På kort sigt vil den foreslåede investering bidrage til at øge kvælstofeffekten af den nationale minivådområde indsats fra 900 til 1.800 ton N pr år, med et fremtidigt endnu større potentiale for såvel kvælstof som fosfor.

Ændring i praksis fra 1. maj 2018
Indlæg fra Plantekongres 2019.
Pjecen indeholder artikler med tegnede landskaber, som viser, hvordan kvælstof bevæger sig, og hvor virkemidlerne skal placeres for at gøre mest nytte. Desuden rummer pjecen artikler om landmænd, som bygger minivådområder.
Overvejer du at etablere et minivådområde, så hør lige, hvilke erfaringer en af pionererne på området har. Carsten Søborg, Birkelse etablerede sit minivådområde for fem år siden.
Til brug for intern og ekstern kommunikation er der oprettet en projektside.
Partnerbeskrivelse og afholdte møder.
I regi af projektets internationale vidensudveksling deltog SEGES i konferencen i Holland.
Faglig afrapportering af nye forskningsresultater.
Udredning af potentiale og kvælstofeffekt for drænvirkemidler i danske vandoplande med indsatsbehov. Denne præsentation er en delleverance til den samlede rapport, som færdiggøres år 3.
Database til brug for analysearbejde i projektet er udviklet.
Nitratscreening med henblik på placering af drænvirkemidler.
Notatet beskriver database med georefererede drænkort samt GIS-lag.
Notatet beskriver database med georefererede drænkort samt GIS-lag.
Bilag 5.1. Etablering af udsivningsdræn etableret i kulstofrigt bundsediment i to minivådområder Bilag 5.2. Etablering af mættede randzoner med udsivningsdræn
Erhvervsprojekt v/Ditte Køster Olsen, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.
Program, oplæg, præsentation og 3 eksempler til feltturen den 20. marts 2018.
Afholdelse af faglig workshop den 10. december 2018 ved Ringe.
Indlæg ved faglig workshop den 10. december 2018 ved Ringe.
Indlæg på kursusdag om etablering af minivådområder ved Centrovice den 10. januar 2018.
Indlæg hos DLMO i Odder den 22. februar 2018.
Program og indlæg ved workshop for oplandskonsulenter i Fredericia den 14.-15. maj 2018.
Indlæg ved Oplandsrådgivningen i Sorø den 14. maj 2018.
Infomøde om og besigtigelse af filtermatrice hos Centrovice den 5. november 2018.
Feltkursusdag for rådgivere, oplandskonsulenter og kommunale sagsbehandlere. Odder den 20. november 2018.
Indlæg på Følgegruppemøde i forbindelse med oplandsrådgivningen 30. maj 2018.
Indlæg ved WaterCoG knowledge exchange workshop I Odder 12-13. juni.
7. møde i Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering (studietur).
Indlæg ved kursus for rådgivere og kommunale sagsbehandlere: Nye drænvirkemidler målrettet vandmiljø-indsatsen i landbruget, Centrovice 10.10.18.
Indlæg ved kursus for rådgivere og kommunale sagsbehandlere: Nye drænvirkemidler målrettet vandmiljø-indsatsen i landbruget, Centrevice 10.10.18.
Indlæg på Temadag, Limfjordsrådet den 11. oktober.
Drænvirkemidler og vådområder – grundlag fro implementering og lokale efftekter.
Program og indlæg ved workshop for oplandskonsulenter i Fredericia 1. november 2018.
Peer-review publikationer, artikler målrettet landmænd, rådgivere og myndigheder og virksomheder, nationale workshops, temadage og lignende med indlæg. Internationale konferencer, informationsmøder.