BufferTech – Optimering af økosystemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at undersøge og dokumentere randzonevirkemidler, så landmanden på en ”intelligent” måde kan få udbytte af randzoner langs vandløb og søer set i forhold til både natur, miljø, energi og produktion. I dette firårige projektet (2014-2018) undersøges potentialerne i en mere målrettet tilgang til at udnytte eller fjerne uønskede næringsstoffer ved hjælp af virkemidler i kanten af dyrkningsfladen, samt i at se på forskellige typer af randzoner, der både kan udnytte og fjerne næringsstoffer. I 2018 konkluderes der på tre års forskningsaktiviteter på området, og projektet vilsåledes have stor fokus på formidlingsaktiviteter rettet mod relevante målgrupper herunder landmænd, rådgivere og andre interessenter. Der vil bl.a. i samarbejde med forskningsinstitutionerne afholdes en afsluttende projekt workshop, hvor projektets resultater og konklusioner formidles bredt.

Udsendt i november 2018.
Udsendt i marts 2018.
Artikel i MARK december 2018.
Programmet til mødet i Ringkøbing den 18. juni 2018.
Artikel fra mødet i Ringkøbing den 18. juni 2018.
Annonce i Landbrugsavisen den 27. september 2018.
Programmet for konferencen den 30. november 2018.
Referat fra dagen samt ydereligere materiale udarbejdet i BufferTech.
Artikel i Landbrugsavisen den 27. september 2018.
Udførlig rejsebeskrivelse af studieturen.
Torsdagens (23.8.2018) detaljeret program.
Onsdagens (22.8.2018) detaljeret program.
Programmet til studieturen fra den 21.8-23.8.2018.