Bedre næringsstofudnyttelse ved holdopdeling i malkekvægbesægninger

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at forbedre næringsstofudnyttelsen og økonomien i mælkeproduktionen ved at fodre køerne i hold inddelt efter deres aktuelle næringsstofbehov.

I projektet udvikles en model for gradvis reduktion af køernes næringsstofforsyning ved holdskifte, uden at der sker et fald i køernes mælkeydelse. Modellen udvikles på baggrund af forsøg i 10 malkekvægbesætninger, hvor køerne inddeles i to hold efter deres aktuelle næringsstofbehov, der især bestemmes af deres aktuelle mælkeydelse. Den enkelte ko starter efter kælvning i det højtydende hold og skifter til det lavere ydende hold, når dens næringsstofbehov er faldet til et forud defineret niveau. Næringsstoftildelingen til køerne i det lavere ydende hold reduceres gradvist for at gøre foderændringen så skånsom som mulig og for at fastlægge det niveau, hvor ændringen begynder at give et fald i mælkeydelsen. Det forventes, at implementering af gradvis reduktion i køernes næringsstofforsyning kan forbedre økonomien og reducere køernes næringsstofudskillelse og klima-belastning pr. kg mælk.  

Dagsorden til styregruppemøde
Info ark til potentielle forsøgsværter der beskriver projektets baggrund og formål samt arbejdesopgaver i forbindelse med forsøget
Invitation til konsulenter om projektet for at diskutere forsøget samt hjælp til at finde mulige bedrifter der kan deltage i forsøget
Midtvejsopgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
Midtvejsopgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
Midtvejsopgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
Midtvejsopgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
Midtvejsopgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
Midtvejsopgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
Midtvejsopgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
Midtvejsopgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
SEGES undersøger, om gradvist foderskifte kan reducere ydelsestab ved hold- og foderskifte. Besætninger søges til at deltage i undersøgelsen.
Power point fra afdelingsmøde
Gennemgang af formål, forsøgsbeskrivelse, data, risikoanalyse, potentielle besætninger, samt tidsplan og opgavefordeling
Gennemgang af baggrund for projektet. Projektets formål og forsøgsbeskrivelse, data, risikoanalyse, potentielle besætninger. Erfaringsudveksling om holdskifte
Power Point til landmandsmøder med baggrund og formål med projektet
Facebook opslag som vedrører en kort introduktion til forsøg som skal gennemføres i praktiske besætninger. Til dette formål søges forsøgsbesætninger, som vil være med til at gennemføre et forsøg med gradvis nedtrapning af foderstyrke ved holdskifte.
Slut opgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
Slut opgørelse af ydelsesydvikling på bedrifter under forsøgsperioden
Invitation
Invitation