Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets overordnede formål er at udvikle mere robuste og produktive afgrøder inden for hvede, byg, kartofler og græs med henblik på bæredygtig intensivering af dansk planteavl. Projektet skal:

Projektet består af to arbejdspakker, AP1 og AP2.

AP1, udføres af Københavns Universitet og består af fire dele. AP1.1 hvor et nyetableret anlæg (RadiMax) til studier af rødder anvendes til at måle vand- og kvælstofudnyttelse (fænotypning) i sorter af korn, græs og kartofler. AP1.2, udvikling af simple metoder til screening af et større antal sorter for rodvækst og optagelse af vand og kvælstof. AP1.3, markvalidering af resultater opnået i AP1.1 og AP1.2, samt studie af sorters kvælstofoptagelse og indlejring i markforsøg. AP1.4, udvikling af billedanalyse til genkendelse af rødder på billeder fra RadiMax faciliteten og fra minirhizotroner (rør der nedbores under markforhold).

AP2, udføres af Aarhus Universitet og består af tre dele. AP2.1, hvor der udvikles en selektionsstrategi, der på basis af data på DNA niveau og fænotypning af sorter fra AP1, kan udvælge forædlingslinier med forbedret udnyttelse af vand og kvælstof. AP2.2, brug af selektionsstrategien udviklet i AP2.1 på korn, græs og kartofler. AP2.3, formidling af de udviklede forædlingsmetoder til forædlingsvirksomhederne.

På mødet blev projektets resultater fremlagt og diskuteret med følgegruppen bestående af de danske korn, græs og kartoffelforædlere.
På mødet blev projektets resultater fremlagt og diskuteret med følgegruppen bestående af de danske korn, græs og kartoffelforædlere.
På mødet blev projektets resultater fremlagt og diskuteret med følgegruppen bestående af de danske korn, græs og kartoffelforædlere.
Se præsentationen af Kristian Thorup, Københavns Universitet om Phenotyping.
Årsrapport 2017 for projektet: Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl (Robusta 2017 – 2019).
Bliv klogere på hvad der foregår i de dybe jordlag, hvordan afgrøder reagerer på vandstress, hvordan jordens mikroorganismer påvirkes af dybe rødder og meget mere.
Læs rapporten over aktiviteter i Robustaprojektet.
Læs rapporten over aktiviteter i Robusta projektet fra Aarhus Universitet.
Se præsentation v/Torben Asp, Aarhus Universitet fra statusmødet i Arbejdspakke 2.