2030-kvægstalden - den klima-, miljø- og velfærdsoptimale kvægstald

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at sikre, at kvægbrugeren kan bygge en stald, der imødekommer fremtidens krav til miljø, klima og dyrevelfærd samtidig med, at totaløkonomien hænger sammen. Dette sikres ved at bane vejen for udviklingen af den klima- og miljøneutrale kvægstald - ”2030 kvægstalden”, der er økonomisk attraktiv for fremtidens landmand og samtidig tager højde for krav til miljø, klima, dyrevelfærd og den gode arbejdsplads.

Der skal ske udvikling på en lang række områder for at muliggøre dette. Blandt andet er der i EU’s klimamål lagt op til langt strammere krav for kvægbruget. Derfor vil projektet arbejde i tæt dialog med interessenter indenfor forskning, leverandører og rådgivere med henblik på at identificere og iværksætte de nødvendige tiltag. Det er naturligvis også vigtigt at have førende landmænd med i processen (lead users).

Den klima-, miljø- og dyrevelfærdsoptimale kvægstald.