Organic RDD - 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise
Levedygtige økologiske kalve
MultiChick
Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion
Nutrients for higher yield, NUTHY
Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer
Økologisk vækst med bioraffineret økologisk proteinfoder, gødning og energi