Organic RDD - 2017

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
BeeFarm
GreenEggs
Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder - RowCrop
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets) - (U)
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets) (D)
MultiChick -Diversitet og troværdighed i økologisk slagtefjerkræproduktion (MultiChick
MultiPlant
Nutrients for higher yield - NutHY
OrganoFinery - (F)
OrganoFinery (U)
SubCows
SuperGrassPork
Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer (pECOSYSTEM)