Organic RDD - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
BeeFarm
GreenEggs
Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder - RowCrop
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets) - (U)
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets) (D)
MultiChick -Diversitet og troværdighed i økologisk slagtefjerkræproduktion (MultiChick
MultiPlant
Nutrients for higher yield - NutHY
OrganoFinery - (F)
OrganoFinery (U)
SubCows
SuperGrassPork
Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer (pECOSYSTEM)