VIPiglets - Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

Hovedformålet i nærværende projekt er at udvikle, demonstrere og formidle den nyeste viden fra projekter under de økologiske forskningsprogrammer GUDP, Organic RDD2 og CoreOrganic. SEGES Økologi er for forskningsinstitutterne en vigtig samarbejdspartner, på grund af den praksisnære relation til landbruget og rådgivningen. Derfor er vi deltager i en række projekter, hvor vi bidrager med et lille, men vigtig og nødvendig del i projektet. Projekterne udføres i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og Københavns Universitet og andre relevante deltagere.

Formål

Indhold

 

 

Artikel af Lena Rangstrup-Christensen. Publiceret på ICROFS hjemmeside og nyhedsbrev i juni 2016.
Artikel i Økologi og Erhverv, den 4. marts 2016, nr. 584. Forfatter Christian Sørensen, AU Foulum.
Abstract for the 24th International Pig Veterinary Society Congress (IPVS) being held in Dublin from 07 to 10 June 2016.
Afholdt d. 9. maj 2016 i Holstebro
Præsentation af Cecilie Thorsen på Demo-dagen d. 9. maj 2016.
Præsentation af Lene Thomsen og Marianne Bonde på Demodagen d. 9. maj 2016.
Artikel af Sarah-Lina Aagaard Schild fra ØKOLOGI - inspiration til jordbruget, februar 2016.