SobCows - Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

 Projektets overordnede formål er at øge omfanget og rentabiliteten af den økologiske mælkeproduktion ved: 1) at tilpasse avlsmaterialet og produktionsdyrene til de økologiske produktionsformer. Den nye viden fra genomisk selektion udnyttes til at etablere økologiske avlslinjer på basis af de eksisterende malkeracer, 2) at anvise bæredygtige metoder til en økologisk nicheproduktion både på basis af dyr med specielle genetiske egenskaber og på basis af dyr fra de oprindelige danske kvægracer.