RowCrop - Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

Den største udfordring for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl er knyttet til tilstrækkelig N forsyning og bekæmpelse af aggressivt ukrudt. RowCrop vil udvikle, evaluere og demonstrere et nyt rækkedyrkningssystem, der udnytter den seneste udvikling inden for kamerastyret rækkedyrkningsudstyr ved effektivt at integrere traditionelle landbrugsafgrøder med rækkedyrkning af efterafgrøder og målrettet ukrudtsbekæmpelse. RowCrop vil udvikle det videnskabelige grundlag for forbedret kontrol af aggressive en- og flerårige ukrudtsarter i et rækkedyrkningssystem og for dyrkning af mere produktive N-fikserende efterafgrøder til øget N forsyning af afgrøderne. Projektet vil dokumentere effekter af dyrkningssystemet på produktivitet, ukrudtsbestand, N forsyning, N udvaskning og kulstoflagring i et langvarigt sædskifteforsøg ved forskellige inputniveauer i økologisk planteavl. Projektet vil desuden demonstrere og formidle resultaterne til rådgivere og landmænd gennem markforsøg, åbent hus arrangementer, workshops m.v.

Annonce i Økologi & Erhverv, 20. maj 2016 for markvandring onsdag den 25. maj 2016 kl. 19-21 på AU Flakkebjerg
Annonce i ØKOLOGI - Inspiration for markvandring onsdag den 25. maj kl. 19-21 på AU Flakkebjerg
Præsentation og bilag til markvandring på Stenalt d. 16. juni 2016.
Annonce bragt i Økologi & Erhverv 20-05-2016 for markvandring om rækkedyrkning, radrensning og sortsblandinger i økoplanteavl i projekt ROWCROP
Annonce bragt i ØKOLOGI - Inspiration til jordbruget 13-05-2016 om markvandring om rækkedyrkning, radrensning og sortsblandinger i økoplanteavl i projekt ROWCROP
Fællesannonce for fire markvandringer 261x180 mm til Økologi&Erhverv
Fællesannonce for fire markvandringer 180x262 mm til ØKOLOGI - inspiration til jordbruget.
s 268-297 i den samlede oversigt over landsforsøgene 2016.
Afholdes 22. september 2016 kl. 15. på Barriskov, Barritskovvej 34, 7150 Barrit
Præsentation af Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi på LMO’s plantefaglige Økodag 7. maj 2016.
Præsentation af Lars Egelund Olsen, SEGES Økologi på Plantekongres 20.-21. januar 2016.
Sammendrag af indlæg på Plantekongres 20.-21. januar 2016.
Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøgsresultater 2016