OrganoFinery - (U) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

OrganoFinery-projektet skal afdække mulighederne for at fremme økologisk jordbrug gennem bedre forsyning med proteinfoder udvundet fra økologisk kløver og kløvergræs. Projektet afprøver og udvikler en bioraffineringsteknik, hvor protein udvindes fra bladsaft fra pressede kløverplanter, hvor proteinet fældes ved hjælp af fermentering med mælkesyrebakterier. Presseresten anvendes til biogasfremstilling, og på den måde bliver udbyttet økologisk protein, gødning og vedvarende energi.

Projektet består af en dyrkningsdel, hvor dyrkning af grøntafgrøder til proteinfremstilling optimeres, og gødningsvirkningen fra biogasgødningen vurderes.

Udvikling og optimering af bioraffineringen ved hjælp af mælkesyrebakterier og fremstilling af økologisk fjerkræfoder er en anden del, der følges op af testfodring af økologiske høner.

Optimering af biogasproduktionen fra presseresten og økonomiske analyser af det samlede system udgør de sidste dele af projektet.

Projektet forventes at have positiv effekt på udviklingen af - og omlægningen til økologisk jordbrugsproduktion, da mangel på økologisk protein og økologisk gødning er to af de store barrierer for fortsat vækst i økologisk produktion.

Projektet gennemføres fra 2014 til 2017 i et samarbejde mellem følgende institutioner og virksomheder: Aalborg Universitet, SEGES, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Biotest, Fermentationexperts, AgroTech og IFAU.

Bragt i fagbladet Økologi - inspiration til jordbruget nr. 5, juni, 2016.
Bragt på icrofs.dk som nyhed d. 12. august 2016.
Klumme i Økologi & Erhverv nr. 594, august 2016.
Invitation til innovationsworkshop den 26. maj 2016 på Forskningscenter Foulum.
Et faktaark med en kort beskrivelse af projektet og potentialet i bioraffineringsteknikken på engelsk.
TPorganics er en international innovationskonkurrence inden for udvikling af økologisk jordbrug. Inputtet beskriver produktionen af økologisk proteinfoder fra kløvergræs efter OrganoFinery-metoden
Fællesannonce for fire markvandringer 261x180 mm til Økologi&Erhverv
Fællesannonce for fire markvandringer 180x262 mm til ØKOLOGI - inspiration til jordbruget.
s 268-297 i den samlede oversigt over landsforsøgene 2016.
Pdf-fil med link til videoer om projektet. Videoerne er offentliggjort på Facebook, LandbrugsInfo og seges.dk.