OrganoFinery - (F) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

OrganoFinery-projektet skal afdække mulighederne for at fremme økologisk jordbrug gennem bedre forsyning med proteinfoder udvundet fra økologisk kløver og kløvergræs. Projektet afprøver og udvikler en bioraffineringsteknik, hvor protein udvindes fra bladsaft fra pressede kløverplanter, hvor proteinet fældes ved hjælp af fermentering med mælkesyrebakterier. Presseresten anvendes til biogasfremstilling, og på den måde bliver udbyttet økologisk protein, gødning og vedvarende energi.

Bragt i fagbladet Økologi - inspiration til jordbruget nr. 5, juni, 2016.
Bragt på icrofs.dk som nyhed d. 12. august 2016.
Klumme i Økologi & Erhverv nr. 594, august 2016.
Bragt på LandbrugsInfo d. 10. juni 2016
Artiklen er bragt på icrofs.dk/nyheder d. 2. juni 2016.
D. 26. maj 2016 på Foulum.
Invitation til innovationsworkshop den 26. maj 2016 på Forskningscenter Foulum.
Artikel bragt i Økologi & Erhverv d. 3. juni 2016, nr. 590
Et faktaark med en kort beskrivelse af projektet og potentialet i bioraffineringsteknikken på engelsk.
D. 26. maj 2016 på Foulum.
TPorganics er en international innovationskonkurrence inden for udvikling af økologisk jordbrug. Inputtet beskriver produktionen af økologisk proteinfoder fra kløvergræs efter OrganoFinery-metoden
s 268-297 i den samlede oversigt over landsforsøgene 2016.
Markvandring om sorter, grønne proteinafgrøder og radrensning d. 4. juli 2016 i Lemvig.
Præsentation af Kell Andersen og Erik Fog ved Innovationsworkshoppen d. 26. maj 2016 på Foulum.
Præsentation af Niels Tvedegaard (KU) ved Innovationsworkshoppen d. 26. maj 2016 på Foulum.
Præsentation af Mette Lübeck (Aalborg Universitet) om status for OrganoFinery på Innovationsworkshoppen d. 26. maj 2016 på Foulum.
Præsentation af Jørgen Eriksen (AU) ved Innovationsworkshoppen d. 26. maj 2016.
Præsentation af Karen Hamann (IFAU) ved Innovationsworkshoppen d. 26. maj 2016 på Foulum.
Pdf-fil med link til videoer om projektet. Videoerne er offentliggjort på Facebook, LandbrugsInfo og seges.dk.
Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøgsresultater 2016