MultiPlant - Multifuncional perennial high-value crops in organic plant production

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

formål er at udvikle og afprøve ”mangearts” græsblandinger til det økologiske jordbrug. Græsmarkerne som består af kløvergræsser, græsarter og urter bruges enten som foder, som materiale til biogasproduktion eller som materiale til udvinding af højværdi-proteinfoder ved bioraffinering. Derudover fungerer de forskellige blandinger som fødegrundlag for vilde og tamme bier. Målet er at skabe en bedre økonomi i sædskiftegræs, der som bekendt er en vigtig del af økologisk jordbrug. SEGES Økologi varetager i 2016 opgaver i Arbejdspakke 1; Vækst og produktion i forsøgsmarken. Arbejdspakke 2; Ressource evaluering for bestøvere. Arbejdspakke 3; Fordele for jordfrugtbarheden i det økologiske sædskifte.

Dette indebærer formidling til landmænd ved markvandringer, udarbejdelse af faktaark, artikler og oplæg ved kongresser o. lign. Desuden anvendes tilgangen til landbrugspraksis til at beskrive muligheder og begrænsninger af ”mangearts” græsblandinger. SEGES deltager i projektet sammen med Aarhus Universitet, DLF Trifolium og Økologisk Landsforening. Delprojektets projektleder i SEGES er Darran Andrew Thomsen, dat@seges.dk. Projektet medfinansieres af Organic RDD2 og afsluttes 2016.

Markvandring om urte-, kløver- og græsblandinger til protein, energi og biodiversitet. Tirsdag den 13. september 2016 på Foulum.