MultiChick 2014 - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

MultiChick har til formål at bidrage til øget vækst i økologisk slagtefjerkræproduktion via en revurdering af produktionssystemerne. Prisen for økologiske slagtekyllinger er væsentlig højere end konventionelle, hvorfor en høj grad af troværdighed er nødvendig for at øge den lave markedsandel på under 0,8%. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at den nævrende produktion har problemer med dyrevelfærd og er afhængig af udenlandske og konventionel produceret protein og rugeæg. Der er behov for systemer, der i højere grad tilgodeser de økologiske principper, samt forventningen om høj dyrevelfærd og positiv miljø/klimapåvirkning.

Indsatsen vil være rettet mod nye fodringsstrategier i de eksistrende systemer, samt mod uvikling af nye systmer, hvor nye kyllingetyper integreres i produktionen af træ-/energiafgrøder, så der opnås reduceret N-udvaskning, øget kulstofoplagring og optimal dyrevelfærd, samt skabe produkter, der kan skabe grundlag for lancering af nye brands.

 

Artikel om den store vækst i økologisk kyllingeproduktion og hvad der skal til for at lægge om. Artiklen er bragt i Landbrug Nord d. 24. maj 2016.