Organic RDD - 2016

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
MultiChick 2014 - 2017
MultiPlant - Multifuncional perennial high-value crops in organic plant production
OrganoFinery - (F) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy
OrganoFinery - (U) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy
pEcosystem - Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer
RowCrop - Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder
SobCows - Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet
VIPiglets - Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise