Organic RDD - 2015

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
BeeFarm - vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter
MultiChick 2014 - 2017
MultiPlant - multifunktionelle flerårige økologiske højværdiafgrøder
OrganoFinery - (F) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy
OrganoFinery - (U) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy
pEcosystem - Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer
RowCrop - Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder
SobCows - Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet
VIPiglets - Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise
VIPiglets - Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise, Demonstration