Mælkeafgiftsfonden - 2020

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Bedre analyser af grovfoder og fuldfoder
Foder og fødevaresikkerhed
Fremtidens avlsmål og metoder i avlsarbejdet i kvægbruget
Helt i mål med strategi 2020 i et klimafokuseret kvægbrug
Kløvergræs og korn til den økologiske ko
Kvægbrugets innovations- og implementeringsplatform
Lavere klimaaftryk og sundere mælk ved fodring med rapsfrø
Max. 17 pct. råprotein i køernes foderration
Miljøteknologier til at reducere udledning af klimagasser fra stalde og gylletanke
Optimal velfærd hos kalve
Overvågning af smitsomme kvægsygdomme
Reduktion og opsamling af ammoniak og lugt fra kvægstalde
Robuste kalve – Godt begyndt er halvt fuldendt
Salmonella sanering og fokus på smittebeskyttelse
Vagabonderende strømme i svine- og kvægstalde
Velfungerende vaccinationsstrategier i kvægbruget
Yversundhed i top gennem bedre behandlingsstrategier
Økologisk mælkeproduktion uden brug af antibiotika