Mælkeafgiftsfonden - 2020

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Bedre analyser af grovfoder og fuldfoder
Foder og fødevaresikkerhed
Fremtidens avlsmål og metoder i avlsarbejdet i kvægbruget
Helt i mål med strategi 2020 i et klimafokuseret kvægbrug
Kløvergræs og korn til den økologiske ko
Kvægbrugets innovations- og implementeringsplatform
Lavere klimaaftryk og sundere mælk ved fodring med rapsfrø
Max. 17 pct. råprotein i køernes foderration
Miljøteknologier til at reducere udledning af klimagasser fra stalde og gylletanke
Optimal velfærd hos kalve
Overvågning af smitsomme kvægsygdomme
Robuste kalve – Godt begyndt er halvt fuldendt
Salmonella sanering og fokus på smittebeskyttelse
Vagabonderende strømme i svine- og kvægstalde
Yversundhed i top gennem bedre behandlingsstrategier
Økologisk mælkeproduktion uden brug af antibiotika