Mælkeafgiftsfonden - 2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Antibiotikafri økologisk mælke- og kødproduktion
Bedre velfærd hos økologiske malkekøer gennem aktiv brug af eksisterende data
Foder og fødevaresikkerhed
Fordringsbiologisk optimering af fremtidens mælkeproduktion
Fremtidens avlsmål og metoder i avlsarbejdet
Kløvergræs og korn til den økologiske malkeko
Kvægbrugets innovations- og implementeringsplatform
Miljøteknologi til at reducere udledning af klimagasser
Overvågning af smitsomme kvægsygdomme
Robuste kalve – Godt begyndt er halvt fuldendt
Vagabonderende strømme
Velfungerende vaccinationsstrategier i kvægbruget
Viden der virker!
Yversundhed i top gennem bedre behandlingsstrategier