Mælkeafgiftsfonden - 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Avl for livsydelse
Bedre beslutninger gennem anvendelse af mælkens fedtsyresammensætninger
Bedre velfærd hos økologiske malkekøer gennem aktiv brug af eksisterende data
Foder og fødevaresikkerhed
Fodringsbiologisk optimering af fremtidens mælkeproduktion
Fremtidens avlsmål og metoder i avlsarbejdet i kvægbruget
MRSA screening i tankmælk og slagtekalve
Måling og forbedring af bæredygtig og klimavenlig dansk mælkeproduktion
NTM på malkekvægskrydsninger
Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle
Sundt yver: sund fornuft giver sund økonomi
Vejen til 6. laktation