Vejen til 6. laktation

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at mindske omkostninger og øge produktiviteten i malkekvægsbesætninger ved at reducere andelen af ufrivillige udsætninger. Projektmålet er at udvikle anbefalinger og værktøjer for at reducere de bagvedliggende sundheds- og reproduktionsmæssige årsager til lav holdbarhed og øge bevidstheden om holdbarhedsprofilen på driftsenhedsniveau.

Selvom andelen af ufrivillig udsætning er høj på tværs af malkekvægsbesætninger, er der nogle producenter, der formår at tilpasse staldforhold og management, så de har kontrol over de underliggende sundheds- og reproduktionsproblemer, og kan opretholde en høj holdbarhed hos deres køer. Denne variationsbredde udnytter projektet for, gennem 5 arbejdspakker, at øge bevidstheden om holdbarhedsprofilen på driftsenhedsniveau og motivere til handling i relation til køernes velfærd, sundhed og reproduktion. Omdrejningspunktet for arbejdspakkerne er vidensindsamling, dataopgørelser og –analyse, test og afprøvning, samt demonstration i testbesætninger. Projektmålet skal nås ved at udvikle og beskrive:

Målet med videoworkshoppen var at kategoriserer landmænds udsagn om håndtering af syge køer.
Dagsorden for opstartsmøde.
Dagsorden for første workshop.
Dagsorden for intern workshop, opfølgning på WS I og tegneworkshop
Præsentation til workshop I
Præsentation af arbejdspakke 1 for arbejdspakkeledere og projektleder.
Notat, der opsummerer indhentning af litteratur og sammendrager tilgængelig viden.
Guide brugt til kvalitativt interview
Statistisk anylyse af date
Optimalt management omkring goldning er afgørende for at give koen det bedst mulige udgangspunkt for den nye laktation. Her får du anbefalinger til gode rutiner og procedurer før, under og efter goldning.
Brev som blev udsendt til udvalgte landmænd med tilbud om at deltage i projektet
Præsentation af arbejdspakke 2 for arbejdspakkeledere og projektleder.
Dagsorden til møde i projektgruppen den 22. november 2017
Dagsorden til møde i projektgruppen den 23. februar 2017
Dagsorden til møde med følgegruppen af rådgivere
Møde med de valgte besætninger i den nordlige del af jylland
Møde med de valgte besætninger i den sydlige del af jylland
Oversigt over faktorer der er undersøgt, hvor analysen viste sikker forskel eller tendens til forskel mellem gruppen med hhv. "Høj" og "Lav" drægtighedspct.
Oversigt over faktorer der er undersøgt, hvor analysen viste ingen forskel mellem gruppen med hhv. "Høj" og "Lav" drægtighedspct.
Orientering til besætningsejerne om, at vi kontakter dem og 15 andre højtydende besætninger for at spørge, om de vil deltage i en undersøgelse, hvor målet er at beskrive, hvad der har betydning for drægtighedsprocenten hos højtydende køer.
Beskrivelse af data og periodeafgrænsning for data, der indgår i analysen af forskelle mellem grupper af køer med hhv. høj og lav drægtighedspct.
Kvalitativ interviewguide, som skal afdække, hvordan besætningerne udfører management, der har betydning for drægtighedspct. ved 1. inseminering.
Opsamling og eksempel på resultater fra analysen af variable med betydning for grupper af køer med hhv. høj og lav
Opsamling på udvælgelse af besætninger samt udførelse af kvalitative interviews og staldgennemgang
Præsentation af bruttoliste over resultater af analyse på forskel mellem høj og lav drægtighedspct.
Præsentation af resultater med betydning for hhv. høj og lav drægtighedspct. for landmænd i arbejdspakken
Præsentation af resultater med betydning for hhv. høj og lav drægtighedspct.
Oversigtsskema til registrering af observationer ved staldgennemgang.
Eksempel på opstillet handlingsplan
Eksempel på udfyldt interviewskema
Overblik over nøgletal inklusive beskrivelse og oprindelse
Projektnotat omkring de gennemførte aktiviteter i 2017
Opstartsmøde med tre medvirkende eksterne konsulenter.
Skema som udgangspunkt for interview af besætningsejere.
Oplæg og materiale fra opstartsmøde med eksterne konsulenter.
Liste, som sikrer systematisk gennemgang og stillingtagen til forhold, som kan påvirke udsætning i første laktation.
Formålet med dette dokument er at give en opsamling på, hvad der ligger af eksisterende viden omkring holdbarhed, og hvad der mangler på området.
Litteraturoversigten viser supplerende litteratur vedrørende holdbarhed og udsætning af malkekøer.
Dette notat omhandler de elementer, som i managementprogrammet DMS, beskriver holdbarhed hos køer.
Jo bedre viden man har om, hvornår køerne sættes ud, jo mere kan man optimere. Ny udskrift er i støbeskeen.
Hvordan skelner vi mellem frivillig og ufrivillig holdbarhed
Præsentation af arbejdspakke 5 for arbejdspakkeledere og projektleder.
Dagsorden for opstartsworkshop for arbejdspakken 5.
På trods af en meget høj gennemsnitsydelse, sammenlignet med andre lande, er livsydelsen for danske køer ikke blandt de højeste. Skal vi i top på det punkt, skal koen være i besæt-ningen ni måneder mere.
Mælkeproducent Jens Vrist går mere efter sunde køer end højest mulige ydelse.
Grafelementer med udgangspunkt i bedrifternes holdbarhed
Beskrivelse af projektet i forhold til at få overblik og planlægge projektet.
Scenarier for at arbejde med holdbarhed
Hvilke beskrivelser og muligheder ligger i Simherd
Der er potentiale i at øge holdbarheden og dermed livstidsydelsen hos danske malkekøer.
Informationsmøde for styregruppe og projektdeltagere
Arbejdspakkelederne får et fælles billede af synergien på tværs af arbejdspakkerne samt hvordan projektet skal afvikles (milepælsplaner og fælles aftaler)
Styregruppen samles med deltagelse af eksternt styregruppemedlem.
Styregruppen samles med deltagelse af ekstern styregruppemedlem.
Status og fremdrift for projektet, som helhed og for de enkelte arbejdspakker
Status og fremdrift for projektet, som helhed og for de enkelte arbejdspakker