Vægt på fodereffektivitet i praksis

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at øge køernes mælkeydelse og forbedre fodereffektiviteten ved at inddrage daglige automatiske registreringer af køernes vægt i overvågning af deres energibalance og styring af fodringen.
Projektet udvikler, tester og demonstrerer et system, der kan opsamle og omsætte daglige automatiske registreringer af køernes vægt til brugbare data over udviklingen i tilvækst gennem laktationen. Projektet tester og demonstrerer desuden, hvordan disse vægtdata kan bruges i styring af fodringen samt i overvågning af køernes energibalance og foderoptagelse. Projektet er sammensat af fem arbejdspakker. Arbejdspakke 1 og 2 består af forskningsmæssige aktiviteter, der udvikler modeller, der gør det muligt at korrigere vægtregistreringer bl.a. for ændringer i vomfylde, så de kan bruges som udtryk for udvikling i koens kropsvægt gennem laktationen. Arbejdspakke 3 udvikler et system, der kan opsamle daglige automatiske vægtregistreringer og overføre dem til DMS-Dyreregistrering, mens arbejdspakke 4 tester og demonstrerer, hvordan automatiske vægtregistreringer kan inddrages i foderstyringen og bruges til overvågning af store fald i foderoptagelsen som følge af sygdom. Arbejdspakke 5 er en mindre FarmTest, der afdækker markedet for overgangsvægte til automatisk vejning af malkekøer og samler information og erfaringer omkring de forskellige vejesystemers funktion.


Anvendelse af overgangsvægte er afprøvet på 3 bedrifter. Afprøvningen viser at det er muligt at veje køer automatisk, og det er muligt at flytte data fra vejeenhed til en central database, hvorfra data kan anvendes i forskellige applikationer
For at anvende hyppige vejninger til produktionsstyring skal vægten korrigeres. Artiklen viser en model til korrektion af kropsvægten. Perspektivet er at anvende vægt til udpegning af kø
SEGES søger kvægbedrifter til et vægtprojekt. Formålet med projektet er at få mere viden om, hvordan vi fodrer goldkøerne optimalt i forhold til den bedste start på næste laktation.