Overvågning for smitsomme kvægsygdomme

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Stigende besætningsstørrelse, øget samhandel, indslæb af BVD, stigende forekomst af B-streptokokker samt forekomst af salmonella-positive besætninger udfordrer stadigt Danmarks høje veterinære stade.

Projektet har til formål at fastholde Danmarks høje veterinære stade og dermed sikre dansk kvægbrugs eksportmuligheder ved at gennemføre den lovomfattede overvågning for IBR, BVD og Salmonella Dublin, gennemføre overvågningen for B-streptokokker, optimere detektion af indslæb af de nævnte infektioner, arbejde aktivt med smittebeskyttelse samt varetage kvægbrugets veterinære beredskab.

Der gennemføres følgende aktiviteter:
• Overvågning af smitsomme kvægsygdomme
• Administration af salmonellahandlingsplanen
• Administration af kvægbrugets erstatningsordning
• Varetagelse af det veterinære beredskab
• Udbredelse af viden om smittebeskyttelse
• Vask og desinfektion af køretøjer, der returnerer fra udlandet jf. krav i Danish Transportstandard

BVD generelt og håndtering af BVD
Brev vedr. kvartalsprøver - Salmonella besætninger
Brev til nysmittede sal. Besætninger
Salmonella Dublin
En hemmelig facebook gruppe hvor der er mulighed for at sparre med hinanden i et lukket forum. Gruppen bruges også til at linke til forskelligt omhandlende Salmonella
Salmonella Dublin - beskyt din slagtekalvebesætning
Invitation til Salmonella Fokus gruppen
Salmonella Dublin
Salmonellakursus
Styrk din rådgivning i salmonellasanering og smittebekyttelse
Oplæg på Kvægkongres 2017
Præsentation kvægkongres 2017
Hvis man har dyr placeret på flere ejendomme i en bedrift skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom - også selvom der kun står ældre dyr op til 2 år på en ejendom.
Vær opmærksom på dine dyr på græs. Hvert år i græsningssæsonen ses en stigning i salmonellasmit-te.
Bluetongue
Kort om Brucellose
Præsentation - overvågningsprogram for BCD
Præsentation - Biosecurity and Disease control til Kina
Engelsk præsentation - Eradication of bTB in Denmark
Smittebeskyttlse
Præsentation - Erhversakademiet den 8. maj
Præsentation - Asmildkloster 25. august 2017
Antallet af smittede besætninger faldt hele 2017.
Selvom din egen familie drikker mælk fra tanken hver eneste dag, bør du ikke servere det for dine gæster. Risikoen for sygdom er langt større hos de besøgende, som ikke er vænnet til det.
Ny bekendtgørelse fra årsskiftet: Regionaliseringen ophæves, og alle niveau 2-besætninger kommer under offentligt tilsyn. Særligt smittefarlige besætninger pålægges gebyrbelagt kontrol.
Kvægbesætninger i salmonella-niveau 2 kan forvente at få besøg af Fødevarestyrelsen i løbet af 2017. Kontrollen intensiveres her lige før udbinding.
Ny dansk undersøgelse afkræfter mistanke om, at krondyr kan smitte kvægbesætninger med Salmonella Dublin.
De besætninger, der ikke gør nok, udsætter fællesskabet for en enorm risiko.
Sanering for salmonella handler i særlig grad om at undgå, at kalven møder smitte i form af gødning. Få de vigtigste tiltag her.
Stramningerne er nødvendige for at vi kan nå i mål, mener L&F, Kvægs sektordirektør, der samtidig glæder sig over den opbakning til bekendtgørelsen, hun har oplevet på dialogmøderne.
Antallet af besætninger, smittet med B-streptokokker, er på linje med foregående overvågningsrunde. Men der er fortsat nysmittede besætninger – så hav fokus på smittebeskyttelse.
Ny bekendtgørelse stopper for salg af dyr i Danmark fra niveau 2-besætninger. Konventionelle besætninger kan være nødt til at eksportere deres kalve. Økologiske mælkeproducenter må aflive kalvene, hvis ikke opfedning i egen besætning er mulig.
Der udsendes ikke længere remindere om kvartalsprøver. Overskrides tidsfristen tager myndighederne over.
SEGES tilbyder fortsat en rådgivningspakke til besætninger i salmonellaniveau 2. Pakken indeholder bl.a. besætningsbesøg og vurdering af handlingsplan.
Bovin virus diarré (BVD) fundet i to sønderjyske kvægbesætninger.
Hvis du modtager eller leverer dyr fra udlandet, så sørg for, at transportøren er med i Danish Transportstandard – og tjek at karantænetiden er overholdt.
Bliv klogere på yversundhed – og få indflydelse på en kommende yversundhedsstrategi i mælkeproduktionen.