Karakterisering af B streptokok positive besætninger

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at forbedre mælkeproducentens muligheder for en effektiv håndtering af yverinfektioner ved at karakterisere forskellige typer af B-streptokokker i smittede malkekvægsbesætninger.

Der gennemføres følgende aktiviteter:

Effekten af projektet vil være en differentiering af besætninger, der er smittet med henholdsvis humane og kvæg stammer af B-streptokokker. Dermed kan intervention mod denne infektion målrettes, og risikoen for smitte til mennesker reduceres. På sigt vil dette resultere i et reduceret antibiotikaforbrug til malkekøer.

Kick-offmøde den 23. januar 2017
En kontrolkampagne om antibiotikabehandling af yverbetændelse viste, at den hyppigste overtrædelse var manglende udtagelse af mælkeprøve før brug af bredspektret antibiotika.