Fremtidens avlsmål og metoder i avlsarbejdet

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er, at kvægbrugeren opnår en større produktivitetsstigning gennem avl samtidig med, at avlsfremgangen er afbalanceret med fremgang for både produktionsegenskaber og egenskaber med betydning for sundhed, holdbarhed og velfærd.

This paper describes the new breeding values for youngstock survival, based on young bulls and heifers, and the process for including it in NTM