Foder og fødevaresikkerhed 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at medvirke til at sikre, at dansk kvæg fodres med sunde og sikre fodermidler, der skaber basis for sunde og sikre mælke- og kødprodukter samt høj produktivitet og dyresundhed via bred screening og test af kvægfoderblandinger og råvaremix.

Den store danske eksport af mælkeprodukter og de danske forbrugeres høje krav til fødevaresikkerhed og dyresundhed stiller ekstra krav til fodring med sunde og sikre fodermidler. Der er derfor behov for en bred overvågning af kvaliteten af fodermidler til kvæg. I nogle tilfælde er der desuden behov for en særlig udredning af årsagerne til foderkvalitetsproblemer, hvis fodermidlerne udgør en risiko for fødevaresikkerheden. 

De ekstra krav til fodring med sunde og sikre fodermidler ligger i nogle tilfælde ud over de lovgivningsmæssige krav. Foderstofindustrien (DAKOFO), Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer, Kvæg har på den baggrund indgået frivillige aftaler om henholdsvis at undgå aflatoksin i tankmælk og udelade brug af animalsk fedt i foder til kvæg. Aftalen om aflatoksin indebærer en stikprøvekontrol for aflatoksin i tankmælk, som Mejeriforeningen kører. I tilfælde af fund af aflatoksin er der behov for at udrede kilden til forureningen, så brug af det forurenede foder kan stoppes.


Opgørelsen viser resultater for screening af kvægfoder ved Kvægbrugets ForsøgsLabora-torium (KFL), SEGES i 2017.