Bedre beslutninger gennem anvendelse af mælkens fedtsyresammensætninger

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at forbedre landmandens indtjening ved at reducere forekomsten af fodringsrelaterede sygdomme og forbedre reproduktionen hos malkekøer samt forbedre mælkens tekniske egenskaber som råvare. Projektet undersøger, om rutinemæssig analyse af mælkens fedtsyresammensætning ved ydelseskontrol kan bruges i overvågning og management til at reducere forekomsten af fodringsrelaterede sygdomme, forbedre reproduktionsevnen og optimere mælkens tekniske egenskaber som råvare på mejeriet. Desuden undersøger projektet, om mælkens fedtsyresammensætning kan bidrage til større sikkerhed på genetisk selektion for køer, der har lavere risiko for fodringsrelaterede sygdomme.

Mælkens fedtsyresammensætning kan måles med en billig og hurtig FTIR metode, og der foreligger analyser på alle ydelseskontrollerede besætninger fra september 2015 og et år frem i GUDP-projektet SOBcows. Fedtsyresammensætningen påvirkes både af fodring og genetik, men også af koens energibalance, som ændres hen igennem laktationen. Sidstnævnte kan påvirke koens sundhed og reproduktionsevner, idet udpræget negativ energibalance i tidlig laktation er forbundet med større risiko for ketose, samt en øget risiko for forsinket cyklisk aktivitet og dårligere kvalitet af æg, som medfører lavere drægtighedschance. Dertil kommer en potentiel negativ indvirkning på mælkens tekniske egenskaber, eksempelvis i form af højere andel af frie fedtsyrer, som påvirker mælkens smag negativt.

Der er fundet sammenhænge mellem mælkens fedtsyresammensætning reproduktionsparametrene ’Insemineret indenfor paritetens opnået start inseminering + 50 dage’ (kaldet ’Insemineret til tiden’) og ’Drægtig ved 1. inseminering’.
Vi søger besætninger, som har oplevet, eller oplever, øget forekomst af skum i mælken eller harsk smag.