Mælkeafgiftsfonden - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Bedre beslutninger gennem anvendelse af mælkens fedtsyresammensætninger
Foder og fødevaresikkerhed 2017
Fodringsbiologisk optimering af fremtidens mælkeproduktion
Fremtidens avlsmål og metoder i avlsarbejdet
Karakterisering af B streptokok positive besætninger
Måling og forbedring af Bæredygtig Dansk Mælkeproduktion med fokus på klima
Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
Reduceret kvaelstoffordampning ved hjælp af bioforsyning fra gylle
Turbo på fremgang i NTM gennem bedre nøgletal på populationsniveau 2016
Vejen til 6. laktation
Vægt på fodereffektivitet i praksis