Mælkeafgiftsfonden - 2016

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Fodringsbiologisk optimering af fremtidens mælkeproduktion
Højere fodereffektivitet gennem fodring og avl
Nordisk Avlsværdiberegning
Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsyning fra gylle
Smittebeskyttelse - Hold sundheden inde og sygdommene ude - udvikling
Smittebeskyttelse - Hold sundheden inde og sygdommene ude - videnoverførsel
Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion
Turbo på fremgang i NTM gennem bedre nøgletal på populationsniveau
Vægt på bedre fodereffektivitet