Mælkeafgiftsfonden - 2015

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Data fra AMS til forbedring af avlsværdital for sundhed
Foder og fødevaresikkerhed
Fodringsbiologisk optimering af fremtidens mælkeproduktion
Hold sundheden inde - Demonstration
Hold sundheden inde - Udvikling
Højere fodereffektivitet
Mælkeproduktion uden soja
Nordisk avlsværdiberegning
Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring fra gylle
Strømlining og produktionsforbedring i slagtekalveproduktionen
Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion
Større værdi af genomisk selektion og krydsning
Turbo på fremgang i NTM
Vægt på bedre fodereffektivitet
Årsagssammenhænge for Mycoplasma bovis (MB)