Kvægafgiftsfonden - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kvaegafgiftsfonden.jpg
Dyrevelfærd i bedre rammer
Fra kalv til krog - sådan
Indsætterstrategier i slagtekalvebesætninger (2017)
Infektioner hos kalve og opdræt - Sundhed frem for behandling (2017)
Kalvepasning – fra tanke til handling
Krydsningskalve med større potentiale
Overvågning for smitsomme kvægsygdomme