Kvægafgiftsfonden - 2016

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kvaegafgiftsfonden.jpg
Effektiv og lønsom naturpleje
Indsætter strategi i slagtekalvebesætninger
Infektioner hos kalve og opdræt – sundhed frem for behandling
Mycoplasma i slagtekalvebesætninger
Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
QS til dansk oksekød
Smittebeskyttelse - Hold sundheden inde og sygdommene ude - udvikling
Smittebeskyttelse - Hold sundheden inde og sygdommene ude - videnoverførsel
Styrket indsats mod Mycoplasma Bovis